Exameneisen

Bekijk hier de exameneisen voor de kyu- en dangradering. Kies uit het submenu jouw graad om te zien wat het totale programma is, waarvan een deel of het geheel gevraagd kan worden. Als richtlijn hanteren wij dat voor deelname aan een kyugraad-examen de kandidaat minimaal 30 trainingen bij het SKVA moet hebben gevolgd, voor bruine band examens (3e t/m 1e kyu) zelfs 60 trainingen. Voor de dangraadexamens dient de kandidaat zelf contact op te nemen met de desbetreffende bond. De KBN hanteert een minimale inschrijfperiode van 3 jaar alvorens een DAN-examen kan worden aangevraagd. Voor youtube filmpjes (bv. kata‘s): kopieer de termen en zoek via Google.

Here you can see the specifications for the kyu- and dan grades. For each kyu exam you need to have participated at least 30 lessons, for the brown belts even 60 lessons. For the Dan exams you need to be registered at the KBN for not less than 3 years. For youtube films: copy the text and search on Google.

BUITEN TRAINING MICH√ČLA EN BIANCA