Site pictogram SKVA

Exameneisen

Bekijk hier de exameneisen voor de kyu- en dangradering. Kies uit het submenu jouw graad om te zien wat het totale programma is, waarvan een deel of het geheel gevraagd kan worden. Als richtlijn hanteren wij dat voor deelname aan een kyugraad-examen de kandidaat minimaal 30 trainingen bij het SKVA moet hebben gevolgd, voor bruine band examens (3e t/m 1e kyu) zelfs 60 trainingen. Voor de dangraadexamens dient de kandidaat zelf contact op te nemen met de desbetreffende bond. De KBN hanteert een minimale inschrijfperiode van 3 jaar alvorens een DAN-examen kan worden aangevraagd. Voor youtube filmpjes (bv. kata‘s): kopieer de termen en zoek via Google.

BUITEN TRAINING MICHÉLA EN BIANCA
Mobiele versie afsluiten