4e DAN (Zwart, JKA)

Kumite

Aanvaller (Tori), Verdediger (Age)
Schriftelijk rapport maken over Tokui-waza plus uitleg kunnen geven aan hoger gegradueerden.
Dit rapport moet vooraf bij het bestuur ingediend worden. Termijn is minstens een maand voor
het examen; geadviseerd wordt om dit eerder te doen.

Kata

Tokui kata (voorkeurs kata, geen Heian of Tekki Shodan). Kennis van de 15 basis shoto-kata, o.a. de bunkai-vormen.