Beleid

Veiligheid-, preventie- en integriteitsbeleid

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en eerlijk, gelijkwaardig en normaal wordt behandeld. Het bestuur zorgt voor een veilige omgeving voor onze sporters en voert een actief en preventie- en integriteitsbeleid. Het bestuur en de leraren hebben regelmatig onderling contact over de algemene voortgang.

Met elke nieuwe vrijwilliger zal een intakegesprek worden gevoerd en elke vrijwilliger wordt op de hoogte gebracht van onze huisregels, met name de gedragsregels mbt. ongewenst gedrag (Huisregels). Alle vrijwilligers worden geïnformeerd over de lokale situatie en uitgelegd hoe er in geval van een calamiteit moet worden gehandeld (o.a. plattegrond van de betreffende locatie en vluchtwegen;  opvangen van de externe hulpverleningsdiensten). Om de integriteit van de vrijwilligers te waarborgen wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verlangd en wordt een verklaring-onderwerping-tuchtrecht ondertekend.

Vertrouwenspersoon: KOEN

Vertrouwenspersoon
Koen Vijverman

Bij SKVA werken we met vrijwilligers die de lessen verzorgen. Een nieuwe lesgever heeft een aantal jaren karate getraind en wordt door het bestuur geïnformeerd over het beleid van SKVA, hetgeen is vermeld in de akte van oprichting 2004. De nieuwe lesgever wordt in de beginfase begeleid door een ervaren trainer en voert daarna het trainerschap zelfstandig uit.

Iedereen kan bij de vertrouwenspersoon (bellen: zie foto hieronder) of via de website/CONTACT een klacht indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur zal de klacht zo snel mogelijk behandelen en passende maatregelen treffen dit gedrag te beëindigen en te voorkomen.

10 jarig bestaan in 2014: het ging er best hard aan toe tussen Bianca en Mathijs 🙂

De website maakt gebruik van cookies. The website uses cookies.